Privacy

1. Wie we zijn

Wij zijn Blackdog met adres Marteelstik 1 8460 Oudenburg Belgium en met ondernemingsnummer
0822.225.349.

Wij hechten belang aan jouw privacy en telkens wanneer we jouw persoonsgegevens behandelen doen
we dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) en de nationale wetten die handelen over het verwerken van persoonlijke gegevens.

De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die we in deze privacyverklaring meedelen voor jou toegankelijk te maken. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke maatregelen we nemen om jouw privacy te beschermen wanneer jij onze diensten of producten gebruikt en welke rechten jij hebt. Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken zijn wij in de meeste gevallen de “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking
bepalen.

Door onze diensten en/of producten aan te schaffen geef je aan ermee akkoord te gaan dat we sommige persoonlijke gegevens over jou verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel beschreven in onze privacyverklaring. We nodigen je uit om deze verklaring aandachtig te lezen. Elien Vandenberghe is onze privacy coördinator die je kan bereiken via elien.vandenberghe@titeca.be voor alle vragen die je zou hebben of om je rechten uit te oefenen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst nog aangepast wordt. We vragen je dan ook om de privacyverklaring op regelmatige basis opnieuw te lezen. 

Blackdog BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Blackdog BV website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Blackdog BV website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

2. Het verwerken van jouw persoonsgegevens

Persoonlijke data of persoonsgegevens betekent alle informatie over een individu die kan toelaten om die persoon te identificeren. Het gaat hier niet om gegevens waar de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij proberen zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen om onze doelen te bereiken.

We houden ons aan de databeschermingswetten die vereisen dat de persoonsgegevens die we over
jou verwerken:

 • Enkel worden verzameld voor geldige doeleinden waarover we je hebben geïnformeerd.
 • Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden gebruikt en dus worden gebruikt op een manier die toereikend is, ter zake dienend is, en beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • Accuraat zijn en zo nodig worden geactualiseerd, niet langer worden bijgehouden als nodig is voor de doeleinden waarover we je verteld hebben en veilig worden behandeld. 

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie aan jou vragen om het voor jou mogelijk te maken om onze goederen of diensten aan te kopen of te gebruiken. Als je vragen hebt, aarzel niet om onze privacycoördinator te contacteren.

Meer in het bijzonder zullen we sommige of alle van de volgende data-elementen verzamelen:

 • Aankoop financieringsgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Accommodatie gegevens
 • Adres
 • Btw-nummer
 • Bankrekening
 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfsfunctie
 • Bedrijfsnaam
 • Betaalhistoriek
 • Betalingsoverzicht, klantenrekening
 • Contract
 • Datum & tijd
 • Elektronische identificatiegegevens
 • E-mailadres
 • Enquêtegegevens
 • Essentiële cookies
 • Foto's / beelden
 • Handtekening
 • IP-adres
 • Inhoud van correspondentie
 • Item-ID
 • Keuringsattest elektrische installatie
 • Klantendossier
 • Land
 • Leesbevestiging data
 • Ligging van het onroerend goed
 • Marketingcookies
 • Naam huurder
 • Naam van de betrokken partij
 • Naam van de klant
 • Omstandigheden van de claim / zaak
 • Ondernemingsnummer
 • Pensioengegevens
 • Persoonlijk emailadres
 • Persoonlijk telefoonnummer
 • Plan
 • Professioneel telefoonnummer
 • Taal of talen
 • Technische specificaties geïnstalleerd alarmsysteem
 • Technische specificaties geïnstalleerd camerasysteem
 • Telefoonnummer
 • Thuisadres
 • Werk emailadres
 • Werkplek


Wij rekenen erop dat jij ons correcte gegevens bezorgt. Laat ons weten wanneer gegevens veranderen, zodat wij alle gegevens actueel kunnen houden.

De verwerking van gegevens moet ons toelaten om onze diensten en producten te leveren, om onze diensten en producten die voor jou beschikbaar zijn continu te verbeteren en om ze aan te passen aan jouw noden. Meer in het bijzonder verrichten we de volgende verwerkingen:

Bedrijfswebsite:

 • Beschrijving: Corporate website voor openbare raadpleging. Kan inlogsectie voor klanten bevatten. 
 • Doel: Om geïnteresseerden en/of zakelijke partijen te informeren 
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie 
 • Data items: Elektronische identificatiegegevens, Essentiele cookies, Bedrijfsadres, Marketing cookies, Emailadres, Adres
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Correspondentie:

 • Beschrijving: Communicatie met geïnteresseerden op papier of in elektronische vorm 
 • Doel: Zorgen voor goede dienstverlening 
 • Rechtsgrond: Contract 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie 
 • Data items: Thuisadres, Persoonlijk emailadres, Persoonlijk telefoonnummer, Professioneel telefoonnummer, Werk emailadres, Naam van de klant, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Bedrijfsadres, Datum & tijd, Inhoud van correspondentie, Handtekening, Item ID, Enquete gegevens, Keuringsattest elektrische installatie, Contract, Plan, Emailadres, Adres, Telefoonnummer, Bedrijfsnaam 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Levering van goederen en/of diensten:

 • Beschrijving: Verkoop en/of levering van goederen of diensten aan klanten 
 • Doel: Zorgen voor correcte levering van goederen een/of diensten, mogelijk maken van track & trace en feedback Rechtsgrond: Contract 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen 
 • Data-items: Persoonlijk emailadres, Taal of talen, Werkplek, Foto's / beelden, Aankoopgeschiedenis, Naam van de klant, Naam van de betrokken partij, Klantendossier, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsadres, Inhoud van correspondentie, Ligging van het onroerend goed, Handtekening, Item ID, Aankoop financieringsgegevens, Leesbevestiging data, Accommodatie gegevens, Keuringsattest elektrische installatie, Naam huurder, Contract, Plan, Emailadres, Adres, Telefoonnummer, Land, Bedrijfsnaam 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Klantenfacturatie en boekhouding:

 • Beschrijving: Berekening van het verschuldigde ereloon of vergoeding, verzorgen van facturatie en verkrijgen van betaling 
 • Doel: Zorgen voor correcte betaling 
 • Rechtsgrond: Contract 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie 
 • Data-items: Aankoopgeschiedenis, Betaalhistoriek, Naam van de klant, Klantendossier, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Bedrijfsadres, Contract, Emailadres, Adres, Telefoonnummer, Bedrijfsnaam 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Cliëntdossieropmaak en -behandeling:

 • Beschrijving: Opmaak van een cliëntendossier en de behandeling ervan. 
 • Doel: Leveren van de diensten aan de cliënt 
 • Rechtsgrond: Contract 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen 
 • Data-items: Taal of talen, Bankrekening, Pensioengegevens, Aankoopgeschiedenis, Betaalhistoriek, Naam van de klant, Klantendossier, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Bedrijfsadres, Inhoud van correspondentie, Ligging van het onroerend goed, Bedrijfsfunctie, Handtekening, Item ID, Aankoop financieringsgegevens, Keuringsattest elektrische installatie, Contract, Plan, Emailadres, Adres, Telefoonnummer, Land, Bedrijfsnaam, Technische specificaties geïnstalleerd camerasysteem, Technische specificaties geïnstalleerd alarmsysteem
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Cliënten nieuwsbrief / promoties:

 • Beschrijving: Nieuwsbrief of promotie van producten of diensten in elektronische of andere vorm 
 • Doel: Cliënten op de hoogte houden van wat het bedrijf te bieden heeft
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie 
 • Data-items: Naam van de klant, Leesbevestiging data, Emailadres 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Klantenprospectie:

 • Beschrijving: Beheer van informatie rond prospecten 
 • Doel: Om goederen en diensten aan potentiële klanten te communiceren 
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang 
 • Bewaringstermijn: Alle prospects die niet zijn geconverteerd naar klanten, worden na 2 jaar verwijderd 
 • Data-items: Naam van de klant, Bedrijfsadres, Bedrijfsfunctie, Leesbevestiging data, Emailadres, Adres, Telefoonnummer 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Gast of bezoeker Wi-Fi-voorziening:

 • Beschrijving: Voorziening van WiFi voor gast of bezoeker 
 • Doel: Voorziening van WiFi 
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen 
 • Data-items: IP adres 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Klantenondersteuning:

 • Beschrijving: Ontvangen en behandelen van vragen en klachten van klanten 
 • Doel: Zorgen voor probleemoplossing en optimale bedrijsvoering 
 • Rechtsgrond: Contract 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie 
 • Data-items: Naam van de klant, Omstandigheden van de claim / zaak, Inhoud van correspondentie, Emailadres, Telefoonnummer 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Retourneren en terugroepen:

 • Beschrijving: Retourneren van goederen door de klant en terugroepacties 
 • Doel: Het uitvoeren van retourverzoeken of terugroepacties
 • Rechtsgrond: Contract 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie Data items: Aankoopgeschiedenis, Adres, Bedrijfsnaam 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Software-ontwikkeling & beheer:

 • Beschrijving: Ontwikkeling van software en activiteiten ter ondersteuning van het ontwikkelen, testen en implementeren van de software Doel: Om software te ontwikkelen 
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie 
 • Data-items: Elektronische identificatiegegevens, Inhoud van correspondentie, Emailadres 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Klantenafspraken:

 • Beschrijving: Registratie van klantenafspraken op papier of op computer 
 • Doel: Beheer van de beschikbaarheid / kalender 
 • Rechtsgrond: Contract 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie 
 • Data-items: Naam van de klant, Bedrijfsadres, Datum & tijd, Ligging van het onroerend goed, Plan, Emailadres, Adres, Telefoonnummer, Bedrijfsnaam 
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Aanbieden offertes:

 • Beschrijving: Het aanbieden van offertes aan potentiële klanten 
 • Doel: Om omzet te genereren 
 • Rechtsgrond: Contract 
 • Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen 
 • Data-items: Naam van de klant, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Emailadres, Adres
 • Data wordt verwerkt binnen de EU

Bij deze verwerkingen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Als jij voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Als je niet wil dat jouw gegevens worden verwerkt, contacteer ons dan zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of het voor jou mogelijk is om onze goederen en/of diensten te blijven gebruiken.

Wij behandelen ook gegevens van leveranciers. Wanneer we gegevens verzamelen, verwerken en opslaan over onze leveranciers, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. In onze omgang met onze leveranciers verzamelen, verwerken en bewaren we doorgaans de naam, het werk emailadres en het werktelefoonnummer van de persoon / personen die met ons communiceren. Ook verzamelen, verwerken en bewaren we het btw-nummer van onze leveranciers.

3. Het verwerken van persoonsgegevens in jouw opdracht

De specifieke aard van onze relatie maakt het weinig waarschijnlijk dat jij ons persoonsgegevens van anderen zal laten verwerken. In het uitzonderlijke geval dat dit toch voorkomt, zijn wij de verwerker en ben jij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen dan jouw instructies voor de verwerking, mogelijke onderaanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens uitvoeren. Wij zullen dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en je bijstaan in het nakomen van je verplichtingen in het kader van de GDPR.

4. Het delen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij met derde partijen moeten werken om bepaalde diensten of producten te kunnen leveren zoals IT partners, verzekerings partners, accountancy partners, juridische adviseurs. Meer in het bijzonder behouden wij ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens met deze partners te delen :

 • Lonen en remuneratie werknemers
  • Doel: Zorgen voor de correcte verloning of remuneratie van alle stakeholders van het bedrijf
  • Rechtsgrond: Wettelijke Verplichting
  • Data-items: Loon- en remuneratiegegevens, Huwelijkse staat, Naam van de werknemer, Dagen ziekteverzuim, Aanwezigheid op het werk, Bedrijfsfunctie, Bankrekening, Thuisadres, Geboortedatum / Leeftijd, Verlof / vakantiedagen, Datum in dienst
  • Data wordt verwerkt binnen de EU
  • Besox BV ontvangt de data
    
 •  Boekhouding
  • Doel: Zorgen voor een correcte boekhouding en/of correcte belastingaangifte en BTW-aangifte
  • Rechtsgrond: Wettelijke Verplichting
  • Data-items: Naam van de betrokken partij, Naam van de werknemer, Betaalhistoriek, Betalingsoverzicht, klantenrekening, BTW nummer, Thuisadres, Naam van de klant, Bedrijfsadres
  • Data wordt verwerkt binnen de EU
  • Titeca Accountancy ontvangt de data
    
 • Welzijn en gezondheid op het werk
  • Doel: Zorg dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving
  • Rechtsgrond: Wettelijke Verplichting
  • Data-items: Naam van de werknemer
  • Data wordt verwerkt binnen de EU Find Balance ontvangt de data
    
 • Sociale media - Facebook / Instagram
  • Doel: Promotie van het bedrijf en diensten
  • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  • Data-items: Datum & tijd, Foto's / beelden 
  • Data wordt verwerkt buiten de EU 
  • META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ex-Facebook) ontvangt de data
    
 • IT-support
  • Doel: Zorgen voor het goed functioneren van de IT
  • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  • Data-items: Emailadres, Elektronische identificatiegegevens
  • Data wordt verwerkt binnen de EU
  • Vanryckeghem IT-consulting ontvangt de data


Deze derde partijen zullen doorgaans optreden als gegevensverwerker. Houd er rekening mee dat sociale mediaplatformen, handelsplatformen en permanente verkooppartners vaak worden beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Als je deelneemt aan een online gesprek, vergadering, conferentie,... weet dan dat alle gegevens die je deelt, zichtbaar en/of hoorbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier rekening mee voordat je jouw persoonlijke gegevens, video, audio of andere gegevens deelt.

Wanneer je je verzet tegen het delen van je data, vragen we je om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of je verder van onze diensten en/of goederen kan gebruik blijven maken.

Houd er rekening mee dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens te verwerken en mogelijks door te geven aan de relevante autoriteiten. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kan je geen bezwaar maken tegen deze overdracht.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij willen jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren en hebben veiligheidsprocedures opgezet om verlies, misbruik of verandering van deze persoonlijke gegevens te vermijden. Deze procedures zijn functioneel en technisch in overeenstemming met de beste standaarden in de sector.

6. Website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen er cookies op jouw computer bewaard worden. Ze helpen om het bezoek van de website makkelijk te maken en jouw ervaring te verbeteren. Wanneer je onze website bezoekt zal je informatie krijgen over de cookies die we gebruiken en zullen we je vragen om daarvoor toestemming te geven. Elke keer dat je onze website bezoekt zal de webserver ook automatisch het IP-adres en/of je domeinnaam verwerken.

Het is mogelijk dat wij links publiceren naar websites die eigendom zijn van anderen en die door deze anderen worden beheerd. Als je op zo’n link klikt zal je naar een andere website navigeren. Zorg er steeds voor dat je de privacyverklaring van deze andere website leest en begrijpt, aangezien die kan verschillen van onze privacyverklaring. Als je je niet zeker voelt, of niet akkoord kan gaan met de privacyverklaring, raden we je aan om de betrokken website onmiddellijk te verlaten.

7. Sociale media

Als je de sociale media functies zoals bijv. “like-” of “share-”knop die mogelijk op onze website staat gebruikt, of als je onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat je persoonsgegevens door het sociaal mediaplatform zullen verwerkt worden. Bij deze verwerking beschouwt de Europese regulator ons en het sociaal mediaplatform beiden als gezamenlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe jouw persoonlijke data wordt verwerkt. Hoe wij jouw persoonlijke data verwerken, vind je terug in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betrokken sociaal mediaplatform, kan je terugvinden in hun privacyverklaring. We vragen je om de privacyverklaring van het sociaal mediaplatform goed te lezen vooraleer je de sociale media-items op onze pagina of onze pagina op het sociaal mediaplatform bezoekt.

Als we een evenement houden zoals een netwerk evenement, openingsevenement, première etc., kunnen er fotografen of videografen aanwezig zijn. De foto's en video's die ze maken zijn bedoeld om te worden gebruikt in marketingmateriaal en / of gepubliceerd te worden op onze sociale mediapagina's. Wanneer je niet het hoofdonderwerp van deze materialen bent, is de richtlijn van de gegevensbeschermingsautoriteit dat je expliciete toestemming in kader van GDPR niet is vereist. Mocht je je echter verzetten tegen het gebruik van materialen waarop je bent afgebeeld, laat het ons dan weten.

8. Je rechten uitoefenen

Conform de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om:

 • Toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens (het recht van inzage van de betrokkene). Dit laat je toe om een kopie van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden te ontvangen. Verbetering te vragen van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden. Dit laat je toe om onvolledige of onjuiste informatie die we over je bijhouden te verbeteren.
 • De wissing van je persoonsgegevens te vragen. Dit laat je toe om ons te vragen al je persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen geldige reden is om deze nog verder bij te houden. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij gebruik hebt gemaakt van je recht om je te verzetten tegen een bepaalde verwerking (zie hieronder).
 • Je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en je omwille van je bijzondere situatie je wil verzetten tegen de verwerking op deze basis. Je hebt ook het recht om je te verzetten wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van directe marketing.
 • De beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit stelt jou in staat om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten, bv. wanneer je vragen hebt over de accuraatheid van de gegevens of de reden van de verwerking.
 • Op elk moment je toestemming voor een verwerking in te trekken.
 • Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
 • Je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen (het recht op gegevensoverdraagbaarheid).


In sommige gevallen zullen we genoodzaakt zijn om aan jou meer bijzondere informatie te vragen zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen en ervoor kunnen zorgen dat jouw recht op toegang tot informatie (of de uitoefening van gelijk welk ander van jouw rechten) correct wordt uitgeoefend. We nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan een andere persoon dan jezelf of aan enige andere persoon die geen recht heeft om dit te ontvangen. Je kan je rechten uitoefenen door onze privacy-coördinator  Elien Vandenberghe te contacteren via elien.vandenberghe@titeca.be of via het adres van het bedrijf:

Blackdog 
T.a.v.  Elien Vandenberghe 
Marteelstik 1 8460 Oudenburg Belgium

9. Gegevensbeschermingsautoriteit

Elke klacht of commentaar kan je richten aan de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit // Autorité de protection des données

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel // Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
 • https://gegevensbeschermingsautoriteit.be // https://autoriteprotectiondonnees.be