Een aerosol blussysteem: efficiënte oplossing bij elektrische installatie

10 oktober 2022

Heel wat branden in huizen gebeuren nog steeds door een fout of onvoorzichtigheid bij elektrische installaties of apparaten. Daarom is het belangrijk om hier waakzaam over te zijn en te zorgen voor een geschikte beveiliging. Daarvoor kan je rekenen op Blackdog.

Brandrisico’s bij zekeringskasten

Een aerosol blussysteem kan als geschikte oplossing dienen om technische installaties en zekeringskasten te gaan beveiligen. Hieronder gaan we dieper in op de voordelen, maar we duiden graag eerst even de risico’s en aandachtspunten. De zekeringskast kan het zenuwcentrum van alle elektrische systemen in huis aanzien worden. Het is een cruciale buffer die de stroomtoevoer beperkt bij een overload.

Check hoe systematisch je zekeringskast struikelt

Specifiek gaat de zekeringskast dan ‘struikelen’. En wanneer dit niet meer betrouwbaar gebeurt, kan brandgevaar optreden. Het elektriciteitscircuit van je woning kan oververhitte, waarbij mogelijks isolatie kan gaan smelten en er vonken kunnen ontstaan. Als de vonken overspringen, krijg je kansen op brand.

Monitoren van brandgevaar

Check hoe vaak de zekeringskast struikelt, probeer alles op tijd te resetten, heb aandacht voor verbranding van isolatie en bekijk indien er schroeiplekken of tekenen van schade aanwezig zijn. De grootste risico’s loop je bij een verouderde installatie, bij corrosie of bij schade aan de kast.

 De grootste risico’s loop je bij een verouderde installatie, bij corrosie of bij schade aan de kast.

De voordelen van een aerosol blussysteem

Dit blusprincipe werkt volgens een combinatie van een fysische en chemische actie. Aerosol betekent dat er een combinatie is van vaste of vloeibare elementen binnen een gasomgeving. 

De voordelen van dit systeem? De inhoud is niet schadelijk voor mens, milieu en apparatuur, het verdrijft geen zuurstof, er is geen blusschade en met een levensduur van vijftien jaar is het financieel aantrekkelijk.

Garantie van kwaliteit

Zo’n aerosol systeem kan dus dienen als een geschikte brandbeveiliging voor zekeringskasten. Er wordt geen verstikking of koeling gebruikt, en de effectieve verbrandingsreactie wordt op moleculaire basis tegengehouden. Wanneer het blussen start, kan wel wat milde irritatie van de luchtwegen optreden.