Waarom kiezen voor een INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming?

25 januari 2022

Tijdens je zoektocht naar de juiste beveiliging voor je woonst of bedrijf ben je wellicht al eens op de term ‘INCERT’ gestoten. Het is een kwaliteitslabel waar beveiligingsbedrijven graag mee uitpakken. INCERT-gecertificeerde bedrijven bieden je niet enkel kwaliteitsvolle alarmsystemen, maar nog heel wat meer. 

INCERT is sinds 2002 het kwaliteitslabel voor diefstalbeveiliging van gebouwen en voertuigen in België. Om je pand te beschermen tegen diefstal of inbraak, moet je op een betrouwbare beveiligingsketen kunnen rekenen. Het INCERT-label certificeert installateurs die blijk geven van knowhow en die beantwoorden aan een hoog niveau van service.

Wat is INCERT?

INCERT staat voluit voor INtrusion-CERTification en is een Belgisch merk, het meest gekend voor de preventie van inbraak en diefstal. Het label levert bewijs van goed vakmanschap van de installateur. Hij voldoet aan een veeleisend serviceniveau en ook de producten die geïnstalleerd worden, voldoen aan de opgelegde normen. Installateurs moeten strikte regels toepassen die gecontroleerd worden door externe instanties, zoals bijvoorbeeld ANPI en Vinçotte.

Waarom kies je voor een INCERT gecertificeerd bedrijf?

Er zijn verschillende redenen waarom je voor een INCERT-gecertificeerd bedrijf zou kiezen. De belangrijkste is natuurlijk de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte materialen en de installateur. Daarnaast geven veel verzekeraars ook kortingen op dekkingen wanneer er een alarmsysteem met INCERT-conformiteitsverklaring geïnstalleerd is.

Risicoanalyse vooraf

De gecertificeerde beveiligingsfirma is verplicht een voorafgaande risicoanalyse uit te voeren. Het is een belangrijk element om ervoor te zorgen dat een alarmsysteem de perfecte bescherming biedt tegen alle risico's en voldoet aan de behoeften van de gebruiker. In de analyse houden we rekening met het te beveiligen gebouw en de inhoud ervan, maar ook met de omgevingsfactoren. 

Het risiconiveau wordt uiteindelijk bepaald op basis van de conclusies van de risicoanalyse en eventuele vereisten van de voorschrijvers (bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij, architect of een studiebureau). 
Er zijn vijf verschillende niveaus:

  • niveau 1: laag risico
  • niveau 2: matig risico
  • niveau 2+: hoog risico
  • niveau 3: erg hoog risico
  • niveau 4: maximaal risico

Voor elk risiconiveau legt de technische nota T 015/2 specifieke eisen op voor de installatie van een inbraakalarmsysteem. Hoe hoger het risiconiveau, hoe strenger de eisen zijn. Vanaf niveau 2+ is er bijvoorbeeld een verplichting tot aansluiting op een alarmcentrale (meldkamer) met INCERT-certificaat.

Is een INCERT-gecertificeerd bedrijf duurder?

De prijzen tussen security bedrijven onderling zullen sowieso verschillen, ongeacht of ze over een INCERT-label beschikken of niet. Er zijn bijvoorbeeld installateurs die graag de goedkoopste willen zijn en uitpakken met een snelle installatie. In eerste instantie kost de installatie je misschien inderdaad wat minder en ben je zelfs dezelfde week of maand nog voorzien van een systeem. Een garantie voor de optimale beveiliging van je pand en je bezittingen is dat echter helemaal niet.